"Lumina Credinţei", nr. 3, mai 2002

Biserica Parohială "Pogorârea Sfântului Duh"
Bucium - Iaşi


 


 

În locul buciumului care vestea, din vârful Dealului Repedea, apropierea hoardelor păgâne, "pojarul", răsună în zi de sărbătoare clopotele acordate de Gavriil Musicescu de la biserica "Pogorârea Sfântului Duh". Având dimensiuni modeste, biserica va fi fost ridicată de Voievodul Ioan Teodor Calimachi la 1762.

Pisania, având stema ţării (capul de bour) înconjurată de numele domnului, este aşezată în partea de sud a pronaosului pe unde era intrarea în biserică. Tradusă din greacă la începutul secolului de către istoricul G. Erbiceanu, pisania glăsuieşte peste veacuri: "Principe ilustre, Ioane prea divine, din temelie, cu strălucire ai ridicat acest templu ca o floare cu totul de aur a lui Teodor. Ci eu rugă voi face către Domnul, ca ramurile din tine, ilustru să strălucească pe tronurile moldovlahilor prin providenţa lui Hristos" - semnat indescifrabil, posibil de Mitropolitul Gavriil Callimachi, fratele domnitorului, fost Mitropolit de Salonic.

Biserica de formă treflată are la interior două cupole (pe naos şi pronaos), care nu se regăsesc la exterior. A fost zidită în stil moldovenesc din piatră şi cărămidă, iniţial neavând turn. Clopotniţa a fost construită în 1887.

Între anii 1993 şi 1998 s-au executat reparaţii de amploare: s-a acoperit biserica, s-au executat reparaţii interioare şi exterioare şi s-a pictat altarul, naosul şi pronaosul.

Pe 14 iunie 1998, Înalt Prea Sfinţitul Daniel Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în fruntea unui sobor de preoţi a resfinţit biserica.

Preot Paroh Dumitru Carp


 

Preotul Paroh împreună cu credincioşii Parohiei Bârnova felicită pe Părintele Paroh Dumitru Carp şi membrii Parohiei Bucium pentru împlinirea, anul acesta, a 240 de ani de la ctitorirea bisericii "Pogorârea Sfântului Duh". Fie ca Bunul Dumnezeu să ocrotească şi de acum încolo pe credincioşii Săi!!!


 

Cuprins