"Lumina Credinţei", nr. 3, mai 2002

Ne vorbesc copiii


 

Pentru a ne numi creştini ortodocşi, trebuie să păstrăm credinţa curată, astfel încât să trăim cu Hristos, în Hristos şi pentru Hristos.

Venind la sfânta biserică, ies din tulburarea şi grija permanentă, căutând liniştea sufletească.

Particip la cea mai importantă slujbă, Sfânta Liturghie, la Sfintele Sărbători, pentru a vorbi cu Dumnezeu, împărţitorii Tainelor lui Dumnezeu şi slujitorii lui Iisus Hristos.

"Nu poate avea pe Dumnezeu de Tată, cel ce nu are Biserica de mamă" - aşa e scris în Cărţile Sfinte. Mântuitorul spune: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa" - Calea este Biserica, Adevărul este credinţa ortodoxă, Viaţa este Raiul. Trebuie să mă rog, să postesc, să fac fapte bune.

O, cât mă simt de bine când merg la biserică!

Las deoparte toate grijile de zi cu zi, supărările sau bucuriile trecătoare şi ascult cuvântul lui Dumnezeu, cântările bisericeşti sau îngân odată cu slujitorii sfintele slujbe.

Simt cum sufletul meu dăruit de Dumnezeu mă înalţă, mă poartă întru-un Univers feeric de viaţă nouă întru Hristos.

Deşi în jurul meu sunt atât de mulţi credincioşi, dincolo de rostire şi muzicalitate - sunt singură: sunt doar cu Dumnezeu/ lăuntric/ purificată/ tăcere/ lacrimă sublimă/ firească îngenunchere.

Prezenţa lui Dumnezeu o port în minte când mă întorc spre casă de la Sfânta biserică şi inima veghează această stare benefică în tot ce urmează să întreprind.

Andreea Ilie 

Paştile este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, praznic al praznicilor şi sărbătoare a sărbătorilor, în jurul căruia gravitează toate sărbătorile de peste an.

Primii creştini înţelegeau prin Paşte nu doar sărbătoarea Învierii, ci şi pe cea a Cinei şi a Patimilor Domnului.

Învierea Domnului este cea mai mare bucurie a creştinătăţii şi cel mai de seamă eveniment din istoria mântuirii noastre. Ea stă la temelia credinţei şi a Bisericii Creştine. Noaptea Învierii este petrecută în biserici, in priveghere şi rugăciune, iar până la înălţare creştinii se salută cu "Hristos a Înviat!" - "Adevărat a Înviat!".

Petronela Leuştean 

Eu cred că Paştile este o sărbătoare frumoasă şi sfântă pentru că atunci a înviat Domnul nostru Iisus Hristos.

Am participat şi eu împreună cu părinţii mei la slujba de Înviere. Acolo eram o mulţime de oameni încât nici nu mai încăpeam in biserică. Toţi aveam lumânări aprinse în mâini şi ascultam cu mare atenţie cântarea bisericească "Hristos a Înviat", iar din când în când mai cântam şi eu odată cu părintele. Când am înconjurat biserica m-am întâlnit cu prietena mea Ana-Maria şi cu alţi mulţi colegi. Ei m-au impresionat foarte mult şi m-am bucurat că au venit şi ei la slujba Învierii.

Mi se părea că timpul trece foarte greu şi până să se facă dimineaţă am mai ieşit afară ca să nu mă fure somnul dar după aceea intram în bise-rică şi stăteam lângă mama. Preoţii cântau foarte frumos şi mi se părea că ne înălţăm către Dumnezeu.

Timpul trecuse şi venise în sfârşit dimineaţa. Toţi am trecut prin faţa altarului şi părintele ne-a dat la toţi anaforă. După aceea, părintele a sfinţit ouăle roşii, cozonacul şi pasca aduse de oameni. La sfârşit am plecat acasă cu părinţii mei, unde am stat cu toată familia la masă. Am ciocnit ouă roşii cu fraţii mei, bucurându-mă că ouăle mele nu se spărgeau. Când ciocneam ouăle spuneam "Hristos a Înviat!", iar ei răspundeau "Adevărat a Înviat!".

Şi încă patruzeci de zile, începând cu noaptea Sfintei Învieri, tot aşa îi salutăm pe oameni.

Pentru toate acestea eu iubesc foarte mult Paştile!!!

Ionela Rusu 

Sosirea Paştelui aduce o mare bucurie în inimile curate ale creştinilor. Copiii abia aşteaptă să ciocnească ouăle roşii şi să mănânce cozonac. În seara de Înviere toţi creştinii merg la biserică pentru a asculta slujba, cântările frumoase şi a lua lumină. După slujbă, toţi creştinii merg la cimitir pentru a duce lumina şi celor dragi care nu mai sunt printre noi. Iar a doua zi, creştinii, în loc de "bună ziua" rostesc "Hristos a Înviat", ciocnesc ouă roşii şi se înfruptă din toate bunătăţile mesei de Paşti. Atunci când soseşte Paştile, o bucurie mare în suflet mă cuprinde şi sper ca toată lumea să fie la fel de fericită ca mine. Paşte fericit!!!

Alina-Mihaela Petrea


 

Cuprins