"Lumina Credinţei", nr. 2, mai 2002

Dialog cu Dumnezeu, o nouă generaţie, acelaşi spaţiu...


 

În spiritul revistei, încerc să-mi reglez monologul şi să-mi desluşesc starea "Lumina Credinţei". E o stare, o trăire dincolo de gest, de sunet, de simbol - un tot Univers. Timpul în care trăim primeşte un nou sens, o nouă dimensiune ...

Dintotdeauna lumea are nevoie de Dumnezeu, de Biserică, de preoţi buni, de mame creştine. Să nu uităm bunicile şi mamele credincioase de altădată, care menţineau candela credinţei în familie şi să ţinem seama de gândurile bune şi de îndemnurile cărţilor sfinte. Stă în puterile noastre de a ne educa astfel copiii încât să se poarte precum sfinţii şi îngerii se poartă în ceruri. Numai aşa să nădăjduim că Împărăţia lui Dumnezeu va fi şi pe pământ ca "plată" de care să ne bucurăm şi să ne veselim.

Dumnezeu este părintele tuturor oamenilor, şi al celor mici şi al celor mari. Deprinderile formate la copii: de a iubi adevărul, dreptatea, de a fi blânzi, binevoitori cu toată lumea - aduc bucurie şi cinste părinţilor lor dar mai ales lui Dumnezeu. Cum sunt deprinşi copiii de astăzi, aşa vor fi bătrânii de mai târziu. Deci să-i învăţăm să se roage, să se bucure cântând, să simtă treptat respiraţia Bisericii, bătăile inimii acesteia. Copiii pătrund uşor în lumea ritualului, sunt receptivi la bucuria şi pacea în Duhul Sfânt.

Conştiinţa religioasă lasă urme adânci care niciodată nu se vor şterge. Textele şi desenele semnate de copii în spaţiul revistei ne confirmă aceasta. Domnul nostru Iisus Hristos spune (binecuvântând copiii): "Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor" (Matei 19, 14). Prezenţi în spaţiul liturgic, cuprinşi de evlavie şi încredere, copiii şi noi toţi suntem treptat conştienţi de ceea ce se rosteşte. Cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru a-i îndeplini poruncile cele sfinte - să ne lumineze mintea şi inima spre a ne putea feri de faptele rele şi ruşinoase. Dumnezeul nostru, Căruia ne închinăm, a făcut totul numai cu Puterea Cuvântului.

Valerica Ilie


 

Cuprins