"Lumina Credinţei", nr. 1, decembrie 2001

Rămâneţi în dragostea mea


 


 

O, chip al lui Dumnezeu, chemat la asemănare cu cel ce este Chipul Tatălui, cum ai putea să nu socoteşti acest îndemn al Cuvântului? Cum ai putea nădăjdui că vei aduce "roadă multă" hrănindu-te cu ura? Căci, aceasta este sursa dezlipirii de Biserica cea Una. Doar din ură oamenii părăsesc dreapta credinţă, ignorând şi glasul Apostolului neamului care, nu doar evreilor glăsuieşte: "Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri care v-au grăit vouă Cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. Iisus Hristos ieri şi azi şi în veci rămâne Acelaşi. Nu vă lăsaţi furaţi de învăţăturile străine cele de multe feluri." (Evrei XIII, 7-9).

"Aduceţi-vă aminte" aşadar iubiţi fraţi eterodocşi care ne urâţi. Aduceţi-vă aminte că ura e apanajul "celui rău" şi "Ne-CURAT". Iar curăţia şi bunătatea e atributul sfinţilor; şi nu de-geaba poporul român a aşezat la poli opuşi - prin frumuseţea limbajului inspirat de puritatea sufletului său - pe Prea-CURATA şi, respectiv pe Ne-CURATUL.

Şi doar îngenunchind în faţa Sfântului Altar, la mărturisire, omul, ca fiul risipitor, îşi poate recăpăta curăţia şi "haina cea de nuntă" pentru a intra în "Cămara Mântuitorului".

Vicleanul însă, dă omului curaj la săvârşirea păca-tului şi ruşine când ar trebui să-şi mărturisească păca-tul. Şi, încurajat şi de pseudo-folclorul ce proliferează în ultima vreme (cântând "Doar nu-i popa Dumnezeu / Să ierte păcatul meu") omul căzut între tâlhari, în loc să-şi vină în fire se împietreşte şi aleargă la "învăţăturile străine cele de multe feluri".

Pentru toţi aceşti oameni aflaţi în derivă, toată Biserica lui Hristos suspină la fiecare Sfântă Liturghie astfel:
" - Rugaţi-vă pentru cei chemaţi Domnului! / - Doamne, miluieşte-i!
- Cei credincioşi, pentru cei chemaţi, să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască pre dânşii! / - Doamne, miluieşte-i!
- Să-i înveţe pre dânşii cuvântul adevărului! / - Doamne, miluieşte-i!
- Să le descopere lor, Evanghelia dreptăţii! / - Doamne, miluieşte-i!
- Să-i unească pre dânşii cu Sfânta Sa Sobornicească şi Apostolească Biserică! / - Doamne, miluieşte-i!
- Apără-i, mântuieşte-i, miluieşte-i şi păzeşte-i pre dânşii, Dumnezeule, cu Harul Tău! / - Doamne, miluieşte-i!
- Cei chemaţi, capetele voastre Domnului să le plecaţi!"

În acest timp buretele purtat de mâna preotului atrage ca un magnet dumnezeiesc, părticelele pierdute pe Sfântul antimis, spre trupul lui Hristos - Biserica.

Cei ce refuză revenirea la "Maica neamului", Biserica, luptă cu ei şi se opun dragostei lui Hristos care e acest burete-magnet!

Re-veniţi fraţilor iubiţi la Sfânta Biserică şi se va face bucurie în cer şi pe pământ!

Vă cheamă dragostea lui Hristos şi dragostea fraţilor şi părinţilor voştri. Vă cheamă "mai marii voştri care v-au grăit vouă!"... "Ca toţi să fie Una".

28 nov. 2001
Cuv. Mc. Ştefan cel nou, Sf. Mc. Irinarh

Pr. Dumitru Carp - Parohia "Pogorârea Sfântului Duh" Bucium


 

Cuprins