"Lumina Credinţei", nr. 1, decembrie 2001

Anunţuri... Ştiri... Informaţii...


 

În urma hotărârii conducerii Bisericii Ortodoxe Române, acum un an, în noaptea de 31 decembrie 2000 - 1 ianuarie 2001, în bisericile ortodoxe s-a săvârşit, la miezul nopţii, o slujbă religioasă prin care s-a marcat trecerea în cel de-al III-lea mileniu creştin.

În ceea ce ne priveşte, vom continua tradiţia începută acum un an, săvârşind, în noaptea de Anul Nou (31decembrie 2001 - 1 ianuarie 2002), între orele 11.30 - 00.30, la biserica "Sfântul Ioan Botezătorul" - Bârnova, o slujbă religioasă. Prin aceasta vom întâmpina cum se cuvine Noul An, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate bunătăţile date nouă în anul care se încheie şi rugându-L să ne miluiască cu bunătatea Sa în Noul An pe care îl întâmpinăm în acele momente.

Vom săvârşi Slujba de mulţumire, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos şi Acatistul Maicii Domnului.

Să ne rugăm împreună în acea noapte, pentru că toţi trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu şi toţi avem nevoie de ajutorul Său în Noul An!

În prima zi a anului, 1 Ianuarie 2001, zi de sărbătoare (Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare), vom săvârşi la biserica noastră slujba după următorul program: Utrenia, Acatistul, Sfânta Liturghie, slujba de Te Deum, pomenirile pentru morţi.


 

În anul 2001 s-au împlinit 360 de ani de la aducerea moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva la Iaşi, în timpul domnitorului Vasile Lupu şi a mitropolitului Varlaam al Moldovei. Ele au fost dăruite Mitropoliei Moldovei de Sinodul Patriarhiei Ecumenice, în frunte cu patriarhul ecumenic Partenie I (1639-1644), în semn de recunoştintă pentru achitarea tuturor datoriilor Patriarhiei de către domnitorul Vasile Lupu.

Moaştele Sfintei Parascheva au fost aşezate în biserica Mănăstirii "Sfinţii Trei Ierarhi" din Iaşi în ziua de 13 iunie 1641.


 

În anul 2001 s-au împlinit 600 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Moldovei de către Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, în frunte cu patriarhul Matei I (1397-1410), la data de 26 iulie 1401, printr-o gramată patriarhală şi o scrisoare adresată domnului Moldovei, Alexandru cel Bun.

Totodată, patriarhul Matei I recunoştea pe Iosif I ca Mitropolit canonic al Moldovei.


 

Cuprins