"Lumina Credinţei", nr. 1, decembrie 2001

Naşterea Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos


 


 

Văzând iubitorul de oameni Dumnezeu că neamul omenesc este asuprit de diavolul, S-a milostivit şi a trimis pe Arhanghelul Său Gavriil să zică celei de Dumnezeu Născătoare : "Bucură-te cea plină de dar, cu tine este Domnul". Şi când Maria Fecioara a zis îngerului : "Iată, roaba Domnului sunt, facă-se mie după cuvântul tău", îndată Domnul nostru Iisus Hristos, adică Cel făcut om, Fiul şi cuvântul cel veşnic al lui Dumnezeu, S-a zămislit în cinstitul şi prea curatul ei pântece, prin puterea Duhului Sfânt. Iar dacă s-au împlinit nouă luni de la zămislirea ei, a ieşit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea, fiecare în cetatea sa de naştere. Deci, a plecat şi Iosif, ocrotitorul Domnului, dimpreună cu Născătoarea de Dumnezeu ca să se înscrie în Betleem, amândoi fiind din casa şi din neamul lui David. Şi era vremea să nască Fecioara şi, nefiind sălaş, din pricina mulţimii oamenilor veniţi să se înscrie, au intrat într-o peşteră săracă. Şi acolo, Fecioara a născut, fără de stricăciune, pe Domnul nostru Iisus Hristos şi L-a înfăşat ca pe un prunc şi L-a pus în ieslea dobitoacelor, pe Ziditorul tuturor, Cel ce venise să ne mântuiască pe toţi de păcatele noastre. Şi I s-a închinat Domnului toată suflarea: păstori, regi, puteri îngereşti.


 

Cuprins