"Lumina Credinţei", nr. 2, mai 2002

Postul Paştelui


 

Postul Paştelui, Postul Mare sau Păresimile (cum i se mai spune) este postul dinaintea marii sărbători a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Este aşezat în cinstea Patimilor şi Învierii Domnului şi ne aminteşte de postul de patruzeci de zile al Mântuitorului în pustie, săvârşit înainte de a ieşi în lume pentru propovăduirea Evangheliei (Marcu 4, 2 şi Luca4, 2). Este totodată vreme de pregătire, prin post, rugăciune şi pocăinţă, pentru primirea cu vrednicie, după Spovedanie şi cu dezlegarea preotului, a Sfintei Împărtăşanii, în această perioadă trebuind să se Spovedească şi, după caz, să se Împărtăşească toţi credincioşii. Ţine şapte săptămâni, începând cu Duminica lăsatului sec de Brânză (Duminica izgonirii lui Adam din Rai) şi încheindu-se în noaptea Paştelui, la Înviere. Este cel mai vechi şi mai lung dintre posturile bisericeşti. Ţine şapte săptămâni, anul acesta fiind cuprins între 18 Martie şi 5 Mai (Duminica Învierii).

Este foarte important de ştiut că postul nu înseamnă numai oprirea de la anumite mâncăruri şi băuturi. Când vorbim de post creştin , ne gândim atât la postul trupesc cât şi la cel sufletesc. Postul trupesc înseamnă a nu mânca de dulce (carne, ouă, peşte, lactate), a nu bea, a nu fuma etc. Postul sufletesc înseamnă a ne ori de la fapte rele, de la înjurături, vorbe şi gânduri urâte, de la bârfe şi a face fapte bune, a vorbi frumos, a ne ruga la biserică şi acasă, a ne spovedi şi împărtăşi etc. Numai împreună cele două posturi (sufletesc şi trupesc) dau adevăratul post ortodox, primit de Dumnezeu. Sigur, Biserica a rânduit o serie de scutiri de ajunări , dar doar la copii, lăuze, bătrâni, bolnavi sau oameni aflaţi în situaţii speciale (spre exemplu, cei ce lucrează în mediu toxic şi pentru a nu se îmbolnăvi trebuie să bea zilnic lapte). Adevăratul post foloseşte şi trupului şi sufletului omenesc, pentru că întăreşte trupul în lupta cu ispitele, îl fortifică, în acelaşi timp uşurând şi curăţând sufletul. Este un semn văzut al râvnei şi sârguinţei noastre spre Dumnezeu.

Să postim cu adevărat!!! O facem pentru noi şi pentru mântuirea noastră!!! Dar să postim şi sufleteşte şi trupeşte (după putinţă). Şi să nu uităm că postul (cu tot ceea ce înseamnă el - am arătat mai sus) este împlinit doar alături de rugăciune (Sfintele slujbe de la biserică şi rugăciunea particulară de acasă), de Spovedanie şi de Împărtăşanie (dacă dezleagă preotul, dacă nu Aghiazmă mare). Ce bucurie poate fi mai mare pentru un creştin decât a întâmpina Învierea Domnului curăţit sufleteşte prin post, rugăciune, Spovedanie, Împărtăşanie, fapte bune!!!

* * * * *


 

În fiecare an înaintea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, noi, creştinii ortodocşi, ţinem Postul Mare. Acesta ţine şapte săptămâni. În această perioadă creştinii nu trebuie să mănânce: carne, peşte, lapte şi produse lactate, ouă. Peştele se mănâncă numai în două zile de sărbătoare: Buna Vestire şi Floriile. În Săptămâna Mare la biserică se oficiază slujba Deniilor la care trebuie să participe toţi credincioşii.

Tot în perioada Postului Mare creştinii trebuie să meargă la biserică, să se spovedească Preotului Paroh şi apoi să se împărtăşească. Cine urmează această cale este curăţat de păcatele făcute.

Cei ce ţin Postul Paştelui pot primi cu bucurie şi suflet curat Învierea Mântuitorului.

Ciprian Pintilie Mihu


 

Dincolo de orele de religie de la şcoală primesc îndemnul părinţilor şi bunicilor mei de a merge la Sfânta Biserică - Sfântul locaş de închinare.

Întotdeauna mă simt bine când sunt prezentă la Sfânta Liturghie. În locul supărărilor şi a necazurilor vin speranţele care mă întăresc prin credinţă, rugăciune şi fapte bune.

Mă bucur când văd mulţi copii la biserică şi ştiu că aceştia îmi pot fi cei mai apropiaţi prieteni. Ne poate uni credinţa în Dumnezeu într-o mare fa-milie creştină astfel încât să îndepărtăm răul din noi şi din jurul nostru.

Peste câteva săptămâni va veni şi Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte însă este rânduită de Biserică o perioadă de post, în care eu ştiu că voi respecta unele restricţii de la unele alimente, voi încerca să lecturez mai multe cărţi sfinte. Voi medita la cele citite şi voi împărtăşi aceste învăţături şi altor colegi astfel încât să pot îndepărta tentaţia muzicii zgomotoase, a dansului, a petrecerii.

Cântările bisericeşti pe care le voi cânta împreună cu alţi copii la sfintele slujbe şi rugăciuni mă vor ajuta să petrec mai uşor perioada postului.

Tot în această perioadă voi primi două (Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie) din cele şapte Sfinte Taine care îmi vor umple sufletul de mulţumire, astfel încât să pot primi cu bucurie Sfintele Paşti.

Marinela Ilie


 

Cuprins