"Lumina Credinţei", nr. 1, decembrie 2001

Mărturii ale sfinţeniei


 

Sfântul Ierarh Nicolae

În fiecare an pe data de 06 decembrie Biserica noastră serbează pe unul din cei mai mari Sfinţi ai ei: Sfântul Ierarh Nicolae.

Sfântul Nicolae a trăit pe vremea tiranilor şi prigonitorilor de creştini împăraţi Diocleţian şi Maximilian (284 - 305) strălucind în viaţa pustnicească. Pentru nespusa lui credinţă şi bunătate a fost hirotonit arhiereu.

Fiind cu frică de Dumnezeu şi propovăduind dreapta credinţă cu îndrăzneală a fost închis în temniţă, împreună cu alţi creştini, de mai marii cetăţii Lichiei. Odată cu proclamarea bine-credinciosului Constantin ca împărat al romanilor, Sfântul Nicolae a fost eliberat. Şi-a continuat activitatea sa în slujba Bisericii, participând activ şi la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.

Ajuns la adânci bătrâneţe s-a mutat către Domnul, pentru viaţa sa sfântă Dumnezeu binecuvântându-l pe Sfântul Nicolae cu darul facerii de minuni.

Din anul 1087 moaştele Sf. Nicolae se află la Bari, în sudul Italiei acolo venind din toate părţile creştinătăţii oameni cu credinţă care i se închină.


 

Sfântul Arhidiacon Ştefan

În fiecare an, pe data de 27 decembrie, Biserica noastră serbează pe Sfântul şi Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Acesta a făcut parte din cei şapte diaconi, bărbaţi cu o viaţă deosebită "pe care i-au pus înaintea apostolilor, şi ei, rugându-se şi-au pus mâinile peste ei" (Faptele Apostolilor 6,6). Propovăduia permanent cuvântul lui Dumnezeu, făcând minuni şi semne mari în popor. Văzând aceasta, o serie de farisei şi saduchei s-au ridicat împotriva lui şi au pus martori mincinoşi să-l acuze, aducându-l astfel la judecata sinedriului. Întrebat fiind de arhiereu despre acuzele aduse asupra sa, Sfântul Ştefan răspunde cu dârzenie, mărtu-risindu-L pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi adevărul învăţăturii sale. În timp ce era la judecată s-a petrecut o minune, Sfântul Ştefan văzând slava lui Dumnezeu şi pe Iisus Hristos stând de-a dreapta Lui.

Pentru credinţa sa trainică Sfântul Ştefan a fost condamnat de necredincioşi şi omorât cu pietre, în acest timp sfântul rugându-se pentru ucigaşii săi: "Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!"


 

Sfântul Apostol Andrei

Văzând evlavia poporului dreptcredincios faţă de Sfântul Apostol Andrei, cel care a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Dobrogea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 14 noiembrie 2001, a hotărât ca ziua de 30 noiembrie în care a mucenicit pentru Hristos şi în care se face amintirea Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat - Ocrotitor al României, să fie proclamată şi cinstită ca sărbătoare bisericească naţională.


 

Cuprins