"Lumina Credinţei", nr. 3, mai 2002

Simţire tainică în universul de viaţă!


 

În a patra sâmbătă a Postului Mare un grup de 14 copii au trăit bucuria unei excursii gratuite de neuitat.

Nordul Moldovei ocupă un loc aparte în trăirea spiritualităţii creştine prin multele Mănăstiri - adevărate oaze de rugăciune şi desăvârşire sufletească.

Copiii au avut prilejul să-şi îmbogăţească mult cunoştinţele despre o istorie sfântă, prin scurte dar multe popasuri. Astfel, au fost vizitate: Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Secu, Mănăstirea Neamţ, Schitul Vovidenia, Seminarul Teologic de la Neamţ, muzeele Mănăstirilor Agapia, Văratec, Neamţ, precum şi Cetatea Neamţului şi Casa Memorială "Ion Creangă" din Humuleşti.

Dezvăluirile locaşurilor de închinăciune - adevărate centre de spiritualitate şi cultură - devin ecou al trăirii spiritualităţii şi rugăciunii din vremuri străvechi. Astfel, arhitectura moldovenească din epoca Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt sau din sec. al XVI - lea cu noi orientări, picturile lui Nicolae Grigorescu - icoane sfinte înfăţişând plinătatea Dumnezeirii, bogatul tezaur cu veşminte, manuscrise, tipărituri, odoare de metal, Evanghelii, tapiţerii cu valoare artistică şi istorică, au rămas în memoria copiilor ca certe mărturii ale prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu în viaţa noastră, în istoria noastră.

Din scurte informaţii copiii au aflat despre personalităţi ilustre care au vegheat asupra acestor înfăptuiri: ctitori (Alexandru cel Bun, Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, Vornicul Nestor Ureche), mari duhovnici (Prea Cuviosul Arhimandrit Ilie Cleopa, Arhimandritul Ioanichie Bălan), precum şi mulţi scriitori şi oameni de cultură care şi-au petrecut o parte din viaţă pe aceste frumoase meleaguri (G. Topârceanu, Coşbuc, I.L. Caragiale, Delavrancea, C. Hogaş, Vlahuţă, O. Cazimir, V. Micle etc.).

Transfigurare a timpului şi a spaţiului, sfintele icoane în faţa cărora ne-am aflat au sensibilizat sentimentele noastre, conducând la o îmbunătăţire a vieţii noastre. Copiii au cântat multe cântări bisericeşti pe traseu şi în Mănăstiri, s-au rugat pentru ei şi pentru cei de acasă. La întoarcere a avut loc un concurs prin care grupurile parohiale au dovedit atenţia acordată informaţiilor date. S-au oferit premii (icoane şi dulciuri). S-au legat prietenii printr-o simţire tainică a acestui univers de viaţă.

Valerica Ilie


 

Cuprins